ศัลยกรรมจมูก
ทรงบาร์บี้ไลน์

ค้นพบทรงจมูกที่เหมาะกับตัวคุณ!
เหมาะกับจมูกทุกทรงไม่ว่าจะมีทรงจมูกแบบไหน

ศัลยกรรมจมูกทรงบาร์บี้ไลน์คือ?

การศัลยกรรมจมูกทรงบาร์บี้ไลน์คือการผ่าตัดที่ค้นหาความสมดุลบนใบหน้าของ สันจมูก, ปลายจมูก และปีกจมูก ในแต่ละคนเพื่อดีไซน์ทรงบาร์บี้ไลน์ที่ดูเป็นธรรมชาติให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล มากกว่าการศัลยกรรมจมูกที่มีการผ่าตัดแบบเดียว ได้ทรงจมูกแบบเดียวกัน เนื่องจากเป็นการผ่าตัดที่สามารถปรับเปลี่ยนทรงได้อย่างตามใจ จึงทำการผ่าตัดให้มีทรงจมูกที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลได้ ทำให้ดูอ่อนเยาว์และดูมีเทรนมากขึ้น เป็นการศัลยกรรมจมูกที่เหมาะสมกับการศัลยกรรมจมูกครั้งแรกมากที่สุด

customized-barbie-line-rhinoplasty

ข้อดีของการศัลยกรรมจมูกทรงบาร์บี้ไลน์คือ

ข้อดีของการศัลยกรรมจมูกทรงบาร์บี้ไลน์คือ?

customized-surgery-for-natural-line-method

Step 1

ค้นหาความสมดุลของใบหน้าที่โรงพยาบาลไอดีนั้น ดำเนินการผ่าตัดด้วยการหาความสมดุลของใบหน้าในอุดมคติที่เหมาะสมกับรูปหน้าในแต่ละบุคคล โดย “วิธีวัดตามมาตรฐานของใบหน้า” ที่ทำการคิดค้นขึ้น
เป็นเพราะว่าคนไข้ในแต่ละคนมีใบหน้าที่แตกต่างกันทุกคน และเป็นการผ่าตัดที่ทำให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล ทำการคำนวณความสมดุลให้เหมาะแก่ใบหน้าอย่างละเอียดรอบคอบ จึงทำให้ได้รูปหน้าอย่างสมดุลและงดงาม

Step 2

สันจมูก ปลายจมูก ใช้ซิลิโคนชนิดอื่นความยาวของสันจมูกที่เหมาะกับทรง, ความสูงสามารถปรับแต่งด้วยซิลิโคนที่ปรับได้อย่างอิสระใช้ซิลิโคนและเหลาออกอย่างแม่นยำเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
ปลายจมูก, รูปทรง สามารถปรับแต่งได้ด้วยวัสดุที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระไม่มีผลข้างเคียงเนื่องจากใช้กระดูกอ่อนหลังใบหู(ของตัวเอง) กำหนดปริมาณการใช้ของกระดูกอ่อนหลังใบหูด้วยความชำนาญของศัลยแพทย์ด้านการศัลยกรรมจมูกที่มีประสบการณ์ศัลยกรรมที่ยาวนาน

***หมายเหตุ ภาพก่อนหลังมีผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่ม

ทั้งสูงและสวยไม่ว่าจะมองจากมุมไหน!
ถ้าหากต้องการทั้งการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติแล้วละก็

ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่มคือ?

ในการทำศัลยกรรมจมูกมีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยืดปลายจมูกให้มีความแข็งแรง แต่หลังการผ่าตัดสัมผัสดูอาจจะรู้สึกแข็ง และยังอาจไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยเช่นเดียวกัน

เฉพาะที่ไอดีมีการใช้ แมช กระดูกอ่อนวัสดุใหม่ ที่มีการใช้เหมือนกับการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกในการยกจมูกให้สูงขึ้นและเป็นตัวดามจมูกที่มีความแข็งแรงอย่างสมบรูณ์ ในกรณีนี้ไม่มีการใช้กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูกร่วม จึงทำให้ปลายจมูกไม่แข็ง และเป็นปลายจมูกที่เคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติสามารถทำจมูกหมูได้คือข้อดีของการทำศัลยกรรมชนิดนี้

soft-mesh-rhinoplasty

วิธีการศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม 

ดามอย่างแข็งแรง ปลายจมูกที่ไม่แข็งและนิ่ม
ด้วยการศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม อย่างสมบูรณ์แบบ

ศัลยกรรมจมูกแมช แบบสูงและนิ่ม

soft-mesh-rhinoplasty-surgery-method-only-at-id
ก่อนการผ่าตัด
จมูกที่แบนและเตี้ย
สันจมูก

ทำการใช้ตัวซิลิโคนที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะตามลักษณะจมูกของคนไข้แต่ละบุคคล

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหู

soft-mesh-rhinoplasty-immediately-after-surgery
หลังการผ่าตัด
ศัลยกรรมจมูกแมช สูงและนิ่ม
สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู

soft-mesh-rhinoplasty-one-year-after-surgery
หลังผ่าตัด 1ปี
กำลังทำการรวมตัวกับเนื้อเยื่อ อย่างเป็นธรรมชาติ
สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคน ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมช กระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วย กระดูกอ่อนหลังใบหู

soft-mesh-rhinoplasty-two-year-after-surgery
หลังผ่าตัดมากกว่า 2ปีขึ้นไป
ทำการรวมตัวและยึดติดกับเนื้อเยื่อเป็นที่สำเร็จ
สันจมูก

ทำการใช้ซิลิโคนที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะ ตามลักษณะจมูกของคนไข้ในแต่ละบุคคล

ปลายจมูก

สร้างตัวหนุนด้วยแมชกระดูกอ่อนวัสดุชนิดใหม่ และแก้ไขทรงด้วยกระดูกอ่อนหลังใบหู

***หมายเหตุ ภาพก่อนหลังมีผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมปลายจมูก C-point

ปลายจมูกสวยไม่ว่ามองจากมุมไหน
ทรงปลายจมูกที่มีมิติสมดุลกับใบหน้า

ศัลยกรรมปลายจมูก C-Point คือ?

ปลายจมูกคือบริเวณเป็นความมีมิติและเป็นบริเวณที่มีความสูงที่สุดบนใบหน้า ขึ้นอยู่กับทรงปลายจมูก ทำให้ทรงจมูกมีลักษณะตามนั้น และมีความสำคัญกับภาพลักษณ์ของใบหน้าทั้งซ้ายและขวาอีกด้วย
ศัลยกรรมปลายจมูก C-point(Center Point) ใช้กระดูกอ่อนของคนไข้กับเนื้อเยื่อของคนไข้เองในการผ่าตัดอย่างละเอียดปราณีต ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เชื่อมั่นได้ในผลของการผ่าตัดที่เรียวคมและปลายจมูกที่และดูเป็นธรรมชาติ

c-point-nose-tip-surgery

เทคนิคสำคัญ การศัลยกรรมปลายจมูก C-point

ปลายจมูกสามารถต่ำลงได้หรือไม่? NO!

ทำการกรีดเส้นเอ็นใต้ปลายจมูกอย่างละเอียด ทำให้เนื้อเยื่อได้รับความเสียหายน้อยที่สุด ทำการหนุนปลายจมูกไม่ให้ตกสู่ด้านล่างอย่างมั่นคง

core-technology-of-c-point-nose-tip-surgery

สามารถทำให้ปลายจมูกคงสภาพเดิมและไม่ต่ำลง ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหน

หลังผ่าตัดถ้าปลายจมูกสั้นขึ้น? NO!

ทำการคลายเส้นเอ็นที่อยู่บนปลายจมูกอย่างละเอียดปราณีต จึงไม่เกิดการรั้งปลายจมูกขึ้นสู่ด้านบน เป็นการป้องกันการดึงรั้งปลายจมูกเชิดขึ้นด้านบนนั่นเอง

natural-shape-of-nose-tip

สู่ปลายจมูกที่เป็นธรรมชาติไม่เชิดขึ้นหลังผ่าตัด

สามารถทำให้ปลายจมูกเรียวได้หรือไม่? YES!

เพิ่มการยึดเกาะกระดูกอ่อน ที่ด้านบนของกระดูกอ่อนปลายจมูก ที่ดามไว้อย่างแข็งแรง ทำให้ปลายจมูกสูงขึ้นได้อีก

beautiful-nose-line-with-a-sharp-nose-tip

ทรงปลายจมูกที่สูงเรียว สร้างปลายจมูกที่สวยให้แก่คุณ

1. ใช้เนื้อเยื่อของตัวเอง

ไม่ใช้ซิลิโคนในการผ่าตัด แต่ใช้เนื้อเยื่อของตัวเองเป็นหลักในการผ่าตัด จึงไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือการรู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอม

อีกทั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยเนื้อเยื่อของตัวเอง ไม่ว่าเวลาผ่านไปหรือมีอายุเพิ่มขึ้น ยังคงความเป็นธรรมชาติ

nasal-septum-cartilage-autograft

กระดูกอ่อนพนังกั้นจมูก

คือกระดูกอ่อนพนังกั้นของจมูก ที่อยู่ด้านในของรูจมูก มีความกว้างและมีความแข็งแรง ในการเป็นตัวดามจมูก

เมื่อเทียบกับกระดูกอ่อนชนิดอื่นแล้ว มีการหดตัวน้อยที่สุด

ear-cartilage-autograftp

กระดูกอ่อนหลังใบหู

มีความยืดหยุ่นสูง เมื่อเทียบกับกระดูกพนังกั้นจมูก และยังมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับปลายจมูก จึงทำให้สามารถทำปลายจมูก

ให้แลดูเป็นธรรมชาติได้อย่างดีเยี่ยม

dermal-fat-autograft

ไขมันหนังแท้

เป็นเนื้อเยื่อไขมันของชั้นใต้ผิวหนัง นำบริเวณด้านล่างก้น หรือกระดูกก้นกบมาใช้ ได้มีความอ่อนนุ่ม ส่วนมากใช้ในการผ่าตัดแก้ไขจมูก

facial-line-with-golden-ratio

2. รูปหน้าที่สมดุล

  • ทำให้ทั่วทั้งใบหน้ามีความสมดุล สามารถแก้ไขใบหน้าสู่ความมีมิติ.

  • ไม่ใช่ปลายจมูกที่ต่ำและแบนเรียบ แต่เป็นปลายจมูกที่สูงเรียวอย่างสวยงาม ทำให้ดูเป็นผู้หญิงมากยิ่งขึ้น.

  • ทำการวิเคราะห์ความสูงของสันจมูกกับทรงจมูกอย่างแม่นยำ สามารถสร้างจมูกให้ดูเป็นธรรมชาติเหมือนจมูกของคุณเอง.

  • สร้างทรงจมูก มุมของปลายจมูก และความยาวของจมูกให้เหมาะสมในแต่ละบุคคลอย่างสมบูรณ์แบบ.

3. ระยะการพักฟื้นที่น้อยลง

Step1

ทำการวิเคราะห์ความสูงกับรูปทรงของจมูก และสภาพของเนื้อเยื่ออย่างแม่นยำจึงทำการดีไซน์และวางแผนการผ่าตัดปลายจมูกให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล

Step2

ด้วยความชำนาญในการผ่าตัดอย่างละเอียดปราณีตของศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์มากมายในการศัลยกรรมจมูก ดำเนินการผ่าตัดด้วยความปลอดภัย ▶ การกรีดที่บางและเล็ก ▶ การเย็บที่ละเอียละออ

Step3

หลังการผ่าตัดมอบการดูแลหลังผ่าตัดไปพร้อมกัน ทำให้รอยช้ำและอาการบวมน้อยลง สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและกลับคืนสู่ชีวิตประจำวันได้ตามปกติเร็วยิ่งขึ้น

***หมายเหตุ ภาพก่อนหลังมีผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล

ศัลยกรรมเหลาฮัมพ์ (Hump) คืออะไร ??

ศัลยกรรมเหลาฮัมพ์ (Hump) คืออะไร ??
เหลาฮัมพ์ (Hump) คือ ปุ่มกระดูกที่นูนขึ้นเหมือนหลังอูฐ เกิดบริเวณแนวกระดูก จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วย

เหลาฮัมพ์ (Hump) คือ ปุ่มกระดูกที่นูนขึ้นเหมือนหลังอูฐ เกิดบริเวณแนวกระดูก จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วย วิธีการสังเกตฮัมพ์ด้วยตัวเองสามารถทำได้คือ หันหน้าด้านข้างและสังเกตที่สันจมูก หากสันจมูกยาวตรงไม่มีคลื่นนูนก็แสดงว่าไม่มีปัญหาเรื่องจมูกฮัมพ์ บางกรณีมีปุ่มนูนขึ้นเล็กน้อยยังไม่จำเป็นต้องแก้ไข แต่หากจมูกมีลักษณะโก่งงุ้มคล้ายจมูกแม่มดจะทำให้หน้าดูดุ และแข็งทื่อ ไม่อ่อนหวาน ผิดหลักโหงวเฮ้งที่ดี ก็ควรเข้ารับการตะไบฮัมพ์โดยด่วนค่ะ

ขูดฟิลเลอร์ : ปัญหาฟิลเลอร์ที่ไม่ได้มาตรฐานนำมาซึ่งจมูกที่บวม ย้อย แดง และใสจนเห็นเส้นเลือดฝอยชัดเจน สามารถก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ บางรายมีคลำพบก้อนแข็งและไม่แน่ใจว่าจะปลอดภัยหรือไม่ แนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาและแก้ไขโดยด่วนค่ะ

***หมายเหตุ ภาพก่อนหลังมีผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล

การผ่าตัดลดรอยนูนของกระดูกของจมูก

การผ่าตัดลดรอยนูนของกระดูกของจมูก

hd nose 04

เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้รายละเอียดของจมูก โดยมากมักแก้ไขที่ปีกจมูกและปลายของจมูก การผ่าตัดชนิดนี้ต้องดูผู้ป่วยเป็นรายๆไป ว่าควรแก้ไขที่ส่วนใดบ้าง

1. การผ่าตัดลดรอยนูนของกระดูกของจมูก (Nasal Hump)
ในผู้ป่วยบางรายจะมีรอยนูนบริเวณกลางจมูกซึ่งเกิดจากกระดูกจมูกสูงเกินไป สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดเล็ก โดยแผลผ่าตัดอยู่ในช่องจมูก สามารถทำโดยการฉีดยาชาที่คลินิก ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

2. การแก้ไขปลายจมูก (Tip Pasty)
เป็นการผ่าตัดเพื่อทำให้ปลายจมูกที่ใหญ่-แบน มีรูปร่างสวยงามขึ้น วิธีนี้สามารถทำได้โดยการฉีดยาชา เทคนิคการผ่าตัด ทำได้หลายแบบโดยผู้ป่วยต้องปรึกษารายละเอียดการผ่าตัดรวมทั้งผลที่ได้หลังการผ่าตัดกับแพทย์โดยละเอียด โดยทั่วไปจะเป็นการผ่าตัดเพื่อตกแต่งกระดูกอ่อนของจมูก

3. การตัดปีกจมูก
ใช้กับผู้ที่มีปีกจมูกใหญ่-กว้างกว่าปกติ สามารถผ่าตัดโดยฉีดยาชาเฉพาะที่ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที วิธีการตัดปีกจมูก มีการทำได้ 2 แบบ

(1)  ตัดที่ขอบล่างของปีกจมูก วิธีนี้ใช้กับปีกจมูกที่มีลักษณะเปิดแผลเป็นที่อยู่ขอบล่างของปีกจมูก ซึ่งจะเห็นแผลเป็นไม่ชัด

nose 03 11

(2)  ตัดปีกขอบบนของจมูก ใช้กับจมูกที่มีลักษณะงุ้มลง วิธีนี้แผลเป็นจะเห็นค่อนข้างชัด ควรเลือกใช้กับบางกรณี โดยต้องปรึกษาแพทย์เรื่องแผลเป็นก่อนผ่าตัด

nose 03 12

4. การผ่าตัดลดความสูงของจมูก (Reduction Rihnoplasty)
เป็นการผ่าตัดใหญ่ เป็นการผ่าตัดจมูกที่มีโครงสร้างใหญ่และสูงกว่าปกติ การผ่าตัดต้องทำโดยดมยาสลบ และตัดกระดูกจมูกแต่ละด้าน และลดความสูงของจมูกลง หลังผ่าตัดต้องใส่เฝือกที่จมูกประมาณ 1 อาทิตย์

5. การลดความยาวของจมูก
เป็นการผ่าตัดเพื่อลดความยาวที่ส่วนกลางของจมูกที่เป็นกระดูกอ่อน ทำโดยฉีดยาชาเฉพาะที่ ลงแผลผ่าตัดด้านในจมูก  ทำให้มองไม่เห็นแผลเป็น  หลังผ่าตัดสามารถกลับบ้านได้ทันที

 

nose 02 01

***หมายเหตุ ภาพก่อนหลังมีผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล
***หมายเหตุ ภาพก่อนหลังมีผลลัพธ์แตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล